2893765 . Ziyaretçi


Okunma Sayısı: 3229

Bu Sayıdaki Diğer Yazılar

Metni Yazdır

KÖPRÜ E-posta listesi

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Bahar 99 
 Türk Müslümanlığı
 KÖPRÜ / Bahar 95 
 Din ve Siyaset


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Şeriat Nedir?
Güz 94   [ 48. Sayı ]


Peşin Hüküm, Hüküm Değildir!

Editör

Türkiye'de belki de bütün dünyada haksız yere hücum edilen bir kavram var: "şeriat." Hakkında, hemen her zaman aleyhte konuşulan bir kelimedir o. Maalesef, lehinde konuşanlar bile, konuşma üslûbu ve muhtevası ile, çoğu zaman en az aleyhte konuşanlar kadar olumsuz bir imaj bırakmışlardır.

Şeriat hakkında bunca konuşulan bir ülkede, kim onu konuşuyorsa, onunla bir anket yapıldı, diyelim. Ve de şöyle soruldu: "Nedir şeriat?"

Galiba, cevaplar şöylece sıralanır: "Bana göre şeriat..." "Eee, benim anlayışımca..." "Bildiğim kadarıyla..."

Evet, bu ülkede, şeriatı herkes "bildiği kadarıyla" bilir. Ama bildiği ne derece şeriatın tâ kendisidir? Herkesin "şeriat" anlayışı vardır. Ama anladığı ne derece doğru şeriattır? Herkesin şeriatı "ona göre"dir. Ama "ona göre" olanı, ne derece gerçek şeriattır?

Ne yazık ki, bu soruya net bir cevap vermek pek mümkün görünmüyor. Yalnız şu var ki, bunca senedir şuna-buna göre şeriatın konuşulduğu, bu ülkede, gerçek anlamıyla şeriatın ne olduğu anlaşılmıŞ değildir.

İnanıyoruz ki, bugüne kadar kafaların gerisine gizlenmiş peşin hükümler terk edildiği gün herşeyin olduğu gibi şeriat kavramının da gerçeğine erişilmiş olunacaktır.

Köprü, bu "kavramlar kargaşası" ülkesinde, konuyu bu ümitle nazarlara sunuyor.

Şeriat hakkmda herkes çok şey söyledi, söylüyor ve söylemeye devam edecek. Ama TV'de yayınlanan programlardan, gazetelerde, dergilerde çıkan yazılara kadar hiçbir yerde "şeriat", "İslâmî" kesimlerin bile, "fıtrî" olan boyutunu kazanamadı. "Şeriat-ı fıtriye" kavramını hiç duymamış insanların şeriat hakkında serd-i kelâm etmelerine seyirci kalındı. İşte biz, Risâle-i Nur okuyucularının pek yabancı olmadıkları bu kavrama bir nebze olsun açıklık getirebilirsek, kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Hakan Yalman, bu konuyu kapsamlı olarak içinde bulunduran Risâlelerden bir çalışma yaparak "şeriat-ı fıtriye"ye değindi.

***

Bu sayının röportaj konukları, H. Hatemi, Toktamış Ateş ve Hayrettin Karaman. Toktamış Ateş, belli bir kesimin düşüncelerini aksettiren cevabında, "şeriat"tan, "din düzeni"ni anladığını söylüyor. Hâtemi Hoca, her zamanki üslûbuyla, zihinlerdeki şeriat kavramı karmaşasına vurgu yapıyor. Hayrettin Karaman, "insan hakları, demokrasi, özgürlük" gibi kavramların "şeriat"taki yerini ve niteliğini belirliyor.

***

Vefa Gündüz, "şeriat" konusuna tarihsel bir yaklaşımla uzanıyor. "Kültürün şer'î muhasebesi"ni ise Mehmet Çelik yapıyor.

***

Sonuçta, Köprü dergisi, sizi "şeriat" için kafa yormaya çağırıyor. "Şeriat"a taraf olup olmadan önce, onun ne olduğunu veya ne olmadığını bilmek gerekir bizce.

Selâmlar...

Yukarı