2893765 . Ziyaretçi


Okunma Sayısı: 2063

Bu Sayıdaki Diğer Yazılar

Metni Yazdır

KÖPRÜ Dergisini web üzerinden www.yeniasyakitap.com adresinden satın alabilirsiniz.

Kampanyamızdan yararlanarak dergimizin eski sayılarına uygun fiyata sahip olabilirsiniz tıklayın.


 KÖPRÜ / Kış 96 
 Bilim ve Din
 KÖPRÜ / Kış 2011 
 Kadın


Copyright © 2006
KÖPRÜ Dergisi
Her Hakkı Saklıdır

Küresel Kriz ve Said Nursi'nin İktisat Görüşü - I
Bahar 2009   [ 106. Sayı ]


IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri

IVth National Risale-i Nur Congress Conclusion Articles

"Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisad Görüşü"

IV. Masa: Felsefe, Medeniyet ve İktisat

Risale-i Nur Enstitüsü, 21-22 Mart 2009/İstanbul

21-22 Mart 2009 tarihinde yapılan 4. Ulusal Risale-i Nur Kongresinde Dördüncü Masada yaptığımız müzakereler neticesinde felsefe, medeniyet ve iktisat kavramlarından hareketle Risale-i Nur’a göre küresel kriz hakkında aşağıdaki sonuçlara ulaştık:

Bugün dünya tarihinde zaman zaman yaşanmış büyük krizlerden birisi yaşanmaktadır. Bu krizi sadece ekonomi ve finans alanlarına indirgemek doğru değildir. Kriz hayatın diğer alanlarında ve daha derinlerde yaşanan bir problemin ekonomi ve finans boyutuyla yansımasıdır. Bugün insanlık gündelik yaşama biçimlerinden toplumsal yapılarına, devlet biçimlerinden ekonomik yapılara kadar her konuda problemler yaşamaktadır.

Bu krizi bütün insanlığın atlatabilmesi için topyekün bir medeniyet inşasına ihtiyaç vardır. İşte bu noktada Bediüzzaman’ın önemi ortaya çıkmaktadır. Bediüzzaman, modernitenin getirmiş olduğu insanlığı tehdit eden yaşama biçimleri ve ideolojilere karşı Kur’an kaynaklı çözümler teklif etmiştir. Nasıl ki tarihte yaşanan buhranlar Gazali ve İbn Haldun gibi düşünürlerle aşılmışsa bugün de yaşadığımız küresel krizi Bediüzzaman’la aşabiliriz.

Bediüzzaman’ın türlü meşakkatlerle kaleme aldığı Risale-i Nur Külliyatı, bize bugün içinden geçtiğimiz sıkıntılardan nasıl azade olacağımız konusunda ciddi işaretler sunmaktadır. Modern Batı medeniyeti kendi içindeki çelişkilerin, azgınlık ve haddi aşmanın sonuçlarıyla karşı karşıyadır.

Bediüzzaman, Batıda kapitalizmin zaferinin ilan edildiği dönemlerde ehl-i imanı ve dünya insanlığını ikaz ederek vahiyden bağımsız yaşama biçimlerinin azgınlık ve haddi aşmanın insanlığı felakete götüreceğini söylemişti. Bugün yaşadığımız kriz de tam bu noktayla ilgilidir. İnsanlığın ve Müslümanların israf ve sefahate yönelmesi, toplumsal sınıflar arasındaki farkların dünyanın hiçbir döneminde olmadığı kadar derinleşmesi, zaruri olmayan ihtiyaçların zaruri gibi algılanarak insanlığın ahlaksızlığa yönelmesi, gündelik yaşamlarında vahiyden bağımsız hayat biçimlerinin yaygınlaşması bu krizi ortaya çıkaran önemli sebeplerdendir.

Bediüzzaman’ın medeniyet anlayışı, varlığı vahyin ışığında yorumlayan, kardeşlik, barış ve yardımlaşmayı eksene alan bir anlayıştır. Bilim ve teknolojiyi de bu maksada uygun olarak kullanmayı önermiştir. Ona göre medeniyet belirli toplumlara ve coğrafyalara bağlı olarak şekillenmeyip değerleri öne çıkaran bir anlayıştır. Dünyanın neresinde bir iyilik bir güzellik varsa Kur’an medeniyetinin bir parçasıdır. Yani Allah Resulünün tavsiyeleri nerede ve kimde hayat bulmuşsa işte orada Kur’an medeniyeti ortaya çıkmıştır.

Bugünlerde yaşamakta olduğumuz krizler, insanlık için ilahi bir ikazdır. Nasıl ki Nuh kavmi, Lut kavmi ikaz edilmişse bugünün insanları da ikaz edilmektedir. Bugünün insanları krizi ancak Allah Resulünün yaşama biçimini hayatlarına taşıyabildikleri ölçüde aşabileceklerdir.

Yukarı