Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Demokrasinin Sacayağı: Adalet, Meşveret, Kanunda kuvvet yönünden Yeni Anayasa Taslağı – Kolektif

 

 

Özet

Risale-i Nur’da, “cumhuriyet, demokrat manasındaki meşrutiyet
“ gibi kavramlarla ifade edilen, Asrı Saadet ve dört halife devrinde
mükemmelen tatbik sahasına konan sistemin günümüz tüm
anlayışlarından ve tatbikatlarından çok üstün olduğunu, dikkat
edenler göreceklerdir. Risale-i Nur’da çokça vurgulanan bu ileri demokrasi
anlayışının üç sacayağı vardır. Sacayağının ayakları; adalet
(hakiki adalet), meşveret (ortak akıl) ve kanunda inhisar-ı kuvvettir.
Bu çalışmada Kuran’ın bu asrın sosyal, siyasî alanına da mesajı olan
Risale-i Nur’un, demokratik cumhuriyet kapsamındaki “adalet,
meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet” hakikatlerine bakışı, oldukça
mücmel ve genel olarak ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler
Demokrasi, anayasa, adalet, meşveret, kanun hakimiyeti

 

 

Abstract

It will be easily seen that the system which was properly performed in
the time of the Prophet Muhammed (Pbuh) and the Four Khalifas is more
surpassing than modern-day systems. Being frequently told in the Risale-i
Nur, this kind of democracy style has three legs. These are the justice, Consultancy
and Law domination. In this paper, the argument in the Risale-i
Nur on these three realities (justice, Consultancy and Law domination) will
be held in general.
Key words: Democracy, Constitutional Law, Justice, Consultancy and
Law domination.