Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kamu Yönetiminde İstişare – Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

 

 

Özet

Kamu yönetiminde sunulan hizmetin başarısı istişare (danışma)
mekanizmasının işletilmesiyle mümkündür. Danışma, bir hususun
doğru, iyi ve hayırlı olup olmadığını anlamak için uygun görülen
bir kişi veya kişilerle fikir alış verişinde bulunmak demektir. Bu yazıda
kamu yönetiminde istişare yöntemi ve önemi ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kamu yönetimi, istişare, danışman, hukuk müşavirliği, sivil toplum
kuruluşları

 

 

 

Abstract

The success of service provided in public administration depends
on effective functioning of consultation mechanism. Consultation
is an exchange of views with appropriate person or persons
in order to understand whether an issue is right, good or favorable.
In this paper, the way and importance of consultation in public administration
are discussed.
Keywords: public administration, consultation, adviser, legal
department, civil society organizations