Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kur’ân’da meşveret ve önemi – Süleyman Kösmene

 

 

Özet

Meşveret, müşâvere ve istişâre, bilen insanlara danışma ve ortak
akıl arama faaliyetidir. Ortak akılla doğruyu bulma işi ancak meşveretle
mümkündür. Kur’ân’ın bir sûresinin ismi olan şûrâ, yani meşveret,
istişâre ve danışma açıkça emrettiği önemli bir sosyal karar mekanizmasıdır.
Bundan dolayı îman hizmetlerinde de can damarından da öte
bir organ hüviyetindedir. Bu çalışmada Kuran’da meşveretin önemi
bilhassa Bediüzzaman Said Nursî’nin yaklaşımı ile ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Meşveret, şura, iman hizmetleri, şahs-ı manevi, fikir hürriyeti, demokrasi

 

 

 

Abstract

Consultation and advising are activities comprising consulting with
well-informed persons and searching for common sense. The only way
to find the truth with common sense is consulting. Consultancy is an
important social decision mechanism commended by Holy Quran, the
name of one of whose Surahs is also Supreme Consultancy Council.
Therefore, it is an important and vital part of religious services. In this
study, the importance of consultation is, with specific approach by Bediuzzaman
Said Nursi, is handled.
Key words: Consultation, supreme consultation council, religious
services, incorporeal-body, freedom of thought, democracy