Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Meşrutiyet dönemi gazetelerinde Bediüzzaman Said Nursî ve Sebilürreşad mecmuası ile münasebetleri – Ahmet Dursun

 

 

Özet

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ve çok partili sisteme geçişte sosyal
ve siyasi bütün kırılmalara şahit olan Bediüzzaman Said Nursî’nin
günümüz tartışmalarında yerinin anlaşılabilmesi için onun bilhassa
İstanbul’a geldiği 1907 yılından itibaren faaliyetlerine ve yazdıklarına
iyi bakmak gerekir. Bu okuyuş Türk siyasetine ve fikir hayatına
damga vuran istibdat, hürriyet, meşrutiyet, Batıcılık, İslamcılık, geri
kalmışlık vb. fikirlerin anlaşılması açısından da önemlidir. Çok geniş
bir çalışma alanı açan bu konular araştırmacıların ilgisini beklemektedir.
Bu makalede öncelikle Bediüzzaman Said Nursî’nin Eski
Said Dönemi diye tabir edilen dönemindeki gazetecilik faaliyetleri
ve bu gazetelerdeki fikirleri ele alınacaktır. Devamında ise Said
Nursî’nin Eşref Edip’le ve Sebilürreşad’la Meşrutiyet dönemlerinden
başlayarak ölümüne kadar devam eden münasebetlerine kısaca
değinilecektir.
Anahtar Kelimeler
Meşrutiyet dönemi gazeteleri, Said Nursî, Eşref Edip, Sebilürreşad

 

 

Abstract

Witnessing many social and political breake-ups in the transition
from the Ottoman Empire to Turkish Republic and multi-party
system; it is very important to concentrate on his activities and
writings since 1907, especially since he came to Istanbul in order
to understand his place in contemporary debates. This reading is
a testimony to the Turkish politics and the intelectual world in the
way of understanding the terms “freedom, legitimacy, Westernism,
Islamism, backwardness and so on”.These topics, which open up
a very wide field of study, await the interest of researchers. In this
article, first of all, Bediuzzaman Said Nursi’s journalistic activities
during his so-called Earlier Said Period will be discussed. Also, It
will be briefly mentioned below that Said Nursi’s relations with Eşref
Edip and Sebilürşad from the Meşrutiyet periods until his death.
Key words: Journals in the Constitutional Monarchy Period,
Said Nursi, Eşref Edip, Sebilürreşad