Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Milli Mücadele döneminde İstanbul ve Ankara arasında meşruiyet meselesi (1919-1921) – Nazmi Eroğlu

 

 

Özet

Sultan Vahidettin’in Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’a hareket
etmeden önce devleti ve milleti içinde bulunduğu feci durumdan
kurtarmak hususunda görevlendirdiği bilinen bir husustur. Sultan
Vahideddin, padişahlığın tarihî misyonu ve temsil ettiği görev icabı
meşruiyetinin bilinci ile en iyi komutanlarından biri olan Paşa’yı
ülkenin kaderinde en üst düzeyde söz sahibi yapmıştır. Devlet ve
toplumun bu duruma nasıl düştüğü yakın dönem tarihçilerinin cevap
aradığı sorulardandır. Esasında tarihçiler açısından mukadder
sualin cevabı uzun ve karmaşıktır. Daha doğrusu bütün veriler dikkatle
incelendikten sonra gerçeğe yakın bir analizin yapılabileceği
açıktır. Bu çalışmada mesele öncelikle ana hatlarıyla ortaya konulduktan
sonra Milli Mücadele döneminde siyasî meşruiyetin nasıl
bir seyir izlediği hususu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Milli Mücadele, siyasi meşruiyet, milleti temsil, İstanbul Hükümeti,
Ankara Hükümeti

 

 

 

Abstract

Sultan Vahideddin’s entrusting Mustafa Kemal Pasha to save
firstly the state and people from the wicked position is a knowncase.
Sultan Vahideddin gave him an absolute authorization to decide
upon the destiny ıf the nation. How the state and the nation
become incapable is a question fort he recent historians. However
the answer to this predestined question is long and complicated.
Here in this paper, the case firstly will be revealed with the main
lines; then the political legitimacy‘s biography during the period of
National War of Independence will be held.
Key words: National War of Independence , political legitimacy ,
representation, İstanbul Government, Ankara Government