Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Usul-i Meşveret – M. Ali Kaya

 

 

Özet

Dünyaya ait hususlarda akıl ve ihtisas sahibi hür bireylerin hür
ortamda ortak aklı ve doğruyu bulmak için fikir üretmesine ve başkalarından
fikir almasına dar anlamda “Meşveret” geniş katılımlı
olanında da “Şura” denir. Kur’an-ı Kerim insanlara akıllarını kullanmalarını,
düşünmelerini, fikir üretmelerini ve akıllı insanların akıllarını
birleştirerek ortak akla göre hareket etmelerini emrederken bunu
namaz ve zekatla aynı çizgide zikreder. Bu sebeple meşveret ve şura
hem yöneticilerin, hem yönetilenlerin uymaları gereken önemli bir
prensiptir. Peygamberimiz (asm) de “Meşveret eden pişman olmaz”
buyurarak başarının insanların akıllarını kullanmalarına ve ortak
akla göre hareket etmelerine bağlı olduğunu ifade etmiştir.
Bediüzzaman’a göre meşveret ve şuranın sağlıklı yapılması için
“hürriyet” şarttır. Hürriyet ortamında ehli ile yapılacak olan meşveretin
sağlıklı sonuçlar vermemesi düşünülemez. Zira meşverette
insan aklını ve iradesini kullanma imkanı bulur, böylece meşveret
adalet ve hakkaniyete hizmet eder. Biz bu çalışmamızda meşveretin
önemi yanında usul ve esasları üzerinden duracağız. Sistemli,
prensipli ve düzenli yapılan istişarelerin birey, kurum ve devlet yönetiminde
başarının temel şartı olduğunu Peygamberimizin (asm)
uygulamaları ile ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar kelimeler:
Meşveret, Usul-i Meşveret, Şura, Akıl, Hürriyet, Seçim, Liyakat,
Ehliyet

 

 

 

Abstract

With regard to issues of this world, to provide thought and take
advice by people who have intelligence and expertize, in free environment,
to reach a common wisdom and to find the truth is called
as consultation in strict sense, as supreme council in broader sense.
Holy Quran, while commending people to use their brains, to
ponder, to furnish ideas and to work in a common sense combining
their minds, cites this concept along with Salat/Prayer and Zakat.
Therefore, consultation and supreme council are principles both rulers
and the ruled should follow. Our Prophet (pbuh) also told that
“One who consults does not regret” and He expressed that success
depends on the fact that people use their brains and behave according
to common sense.
Bediüzzaman is of the view that robust consultation and supreme
council are related to “freedom”. One cannot imagine that a consultation
is without result if it is conducted with qualified persons.
Since consultation enables people to use their brains and their wills.
Consultation serves to justice and equity. In this paper, we ponder
on the importance of consultation and its modalities and its basis.
We try to display, by using the practices by our Prophet Muhammed,
that the basic condition of success is a consultation which is
systematic, principled and planned.
Keywords: consultation, method of consultation, supreme council,
mind, freedom, election, competence, ability.