Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın Değerlendirmeleri Çerçevesinde Din, Devlet ve Cemaat Münasebetleri – Ramazan Levent

 

 

Özet

Din devlet münasebetlerinin doğru bir konumda tutulabilmesi
için devletin din için taşıdığı önemin geçirdiği tarihsel değişimin değerlendirilmesi
gerekir. Bu çalışmada Bediüzzaman Said Nursî’nin
bu konudaki görüşleri ele alınmıştır. Ayrıca Bediüzzaman’ın Eski
Said döneminde kurucuları arasında yer aldığı İttihad-ı Muhammedi
Cemiyeti’ne dair değerlendirmeleri din-devlet ilişkileri bağlamında
değerlendirilmiştir. Yine Bediüzzaman ve talebelerinin
Yeni Said döneminde, laikliğin din üzerinde bir baskı aracı olarak
kullanıldığı tek parti zamanında, yaşadığı mahkemeler sürecinde
din-devlet ilişkileri çerçevesinde dile getirdiği düşünceleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Laik Cumhuriyet, rüşd-i irşad, hey‘et-i İslamiye cemaatleri, hilafet,
neşr-i hakaik-i imaniye, İttihad-i Muhammedi, muhalefet, siyasetli
cemaat

 

 

 

Abstract

For being held in a correct way, the historical change of the value of the
state with regard to religion must be assessed. In this study, the views of
Bediüzzaman Said Nursi on this subject are discussed. Moreover, the evaluations
of Bediuzzaman’s on the “Ittihad-ı Muhammedi”, which he was
among the founders in the ‘Old Said’ period, are evaluated in the context
of religion-state relations. And also is expreessed that in the ‘New Said
period’, Bediuzzaman’s and his followers’ thoughts expressed in the context
of religion-state relations in the period of the courts he lived in the time
of the Single Party in which secularism was used as an oppressive force on
religion.
Keywords:
Secular republic, Islamic communities, caliphate, publishing the realities
of the faith, Ittihad-i Muhammedi, opposition, political communities.