Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Din, Devlet ve Siyaset İlişkileri – Kâzım Güleçyüz

 

 

Özet

Fert ve toplum hayatının önemli boyutlarından biri olan dinî
hayatın siyaset rüzgârlarına feda edilmemesi insanların huzuru ve
manevi hayatın gelişimi için son derece önemlidir. Bu alanda yaşanan
sıkıntıların temelinde, devlet ve siyaset kaynaklı müdahalelerin
dinî hayata yaptıkları müdahalenin yattığı açıkça görülür. Yaşadığımız
tecrübeler gösteriyor ki, devlet ve siyaset dinden elini çekmediği
ve dinî hayatı ikisinden de bağımsız bir konuma yerleştiremediğimiz
müddetçe sıkıntılar bitmeyecektir. Bu yazıda din-devlet ve
siyaset ilişkilerinin nasıl olması gerektiği güncel gelişmeler ışığında
ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Din, devlet, siyaset, cemaat, dinî hayat, resmi ideoloji

 

 

 

Abstract

Being one of the most important dimensions of the individual and
society’s life, it is crucial for the development of people’s peace and spiritual
life that the religious life should not be sacrificed to the political winds.
As a base to the difficulties in this area, state and politic interventions to
religious life can be seen clearly. Experiences show that the troubles will not
end as long as we do not distinguish the state and politics from the religious
life. This article discusses how religion and politics should be in relation to
current developments.
Keywords
Religion, state, politics, community, religious life, official ideology