Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Diyanetin şuraya ihtiyacı – M. Ali Kaya

 

 

Özet

Din; inanç, ibadet ve eğitimdir. Bu inancı korumak, eğitimini
vermek ve ibadetlerini sağlıklı şekilde yapılmasını amaçlayan Diyanet
Kurumu’nun sağlıklı çalışması ve amacına hizmet etmesi için
“İstişare”ye ihtiyacı vardır. Dine ideal hizmet metodunu belirlemek
ve sağlıklı din hizmeti verebilmek için Kur’ânın emri olan “İstişare”
mekanizmasını iyi çalıştırmak gerekmektedir. Bediüzzaman Said
Nursî’nin diyanete tavsiyesi ülkenin her tarafından seçilmiş ulemadan
bir heyetin meşveretinin ve şurasının duruma vaziyet etmesi
ve kararlarının şuradan çıkmasıdır. Bu hem daha sağlıklı kararların
alınmasını hem de Müslümanların güvenini alarak daha bağlayıcı
olmasını netice verir. Böyle bir uygulama, dinî cemaat ve hizmet
grupları arasındaki ihtilafların giderilmesine de büyük katkı sağlar.
Anahtar Kelimeler
Tebliğ, cemaat, devlet, tarikat, siyaset, mezhep, Diyanet İşleri
Başkanlığı, istişare

 

 

 

Abstract

Religion has a concept of faith, worship and education. The Religious
Foundation, which aims to protect this belief and to provide education,
needs “consultation” in order to function properly and to serve its purpose.
In order to determine the ideal service method of religion and to provide a
healthy religious service, it is necessary to operate the “consultation” mechanism
–a Qur’anic command- very well. Bediüzzaman Said Nursi offers
to Presidency of Religious Affairs to construct a “council” formed by delegation
from all sides of the country to discuss and make decisions/offers on
the religious subjects. This results both in making more healthy decisions
and in being more binding by taking the trust of Muslims. Such application
also contributes greatly to the elimination of conflicts between religious
communities and service groups.
Keywords
Religious advice/Communiqué, communities, state, sect, politics, denomination,
Presidency of Religious Affairs, consultation.