Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kalpteki Atım Merkezinin Cemaat- Devlet ve İttihad-ı İslâm’daki İzdüşümü – Prof. Dr. Ömer Önbaş – Nahit Topaloğlu

 

 

Özet

İnsan kalbi, manevî, maddî, içtimaî birçok alan ile irtibatlandırılabilecek
sırlarla yüklüdür. Maddi kalp, hayret verici bir şekilde
çalışarak kanı vücuda pompalar ve insan hayatının devamını
sağlar. Bununla birlikte kalp, insanın manevi gelişimine de işaret
eden uzanımlara sahiptir. Kalbin hayret-engiz çalışma şekli, vücuttaki
konumu, bize cemaat, devlet ve ittihad-ı İslam’ın fıtrata uygun
nasıl teşekkül edebileceğini düşündürdü. Biz de bu çalışmayla kalbin
atım merkezinden ilham alarak bir cemaatin, bir devletin ve
ittihad-ı İslam’ın atım merkezleri konusunu Risale-i Nur ışığında
yorumlamaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler
Kalp, atım merkezi, istişare, cemaat, devlet, İttihad-ı İslam

 

 

 

Abstract

The human heart is full with secrets that can be associated with many
spiritual, material, and social areas. The tangible heart astonishingly works
pumping blood into the body and provides a continuation of human life.
The heart, however, has extensions, pointing to the spiritual development
of man. The astonishing working form of the heart, its position in the body
inspired us to think how the community, state, and Islamic Unity could fit
together. In this article, we tried to interpret the the launching centers of a
community, a state and Islamic Unity in the light of Risale-i Nur.
Keywords
Heart, heartbeat center, consultation, communities,, state, Union of Islam