Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medeniyet yaklaşımları arasında: ‘Müsbet Hareket’in unsurlarından ‘Müsbet Bakış’ın kaynakları üzerine – Caner Kutlu

 

 

Özet

Her medeniyet insanlığın yeni bir yükselişi ve yeni bir mevki kazanmasıdır.
Her medeniyet bir peygamberin izini taşır. Var olan bütün
medeniyetlerde bu izi görmek mümkündür. Mehasin-i medeniyet
insaniyet-i suğra, din insaniyet-i kübradır. Din bütün insanlığı
bir vücud olarak tamamlar. Medeniyet ise bu büyük insanın her bir
zaman ve insan ve toplumda tarih içinde tekrar üretilmesidir, bu ise
vahyin ışığı altında gelişebilecek ve gölgelerinde şekillenecektir. Bu
yazıda din ve medeniyet yaklaşımları ‘Müsbet Bakış’ unsuruyla ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Din, medeniyet, nübüvvet, felsefe, tarih, kültür, fıtrat

 

 

 

Abstract

Every civilization is a new progress and a new position of mankind.
Every civilization has the signature of a prophet. It is possible to see this
trail in all existing civilizations. Values of civilization are the small step of
humanity, religion is the giant leap for mankind. Religion defines all humanity
as one complete body. Civilization is the reproduction of this great
person along history in every time and every society. And this develops under
the light of the divine inspiration. In this article, the of religion and civilization
approaches will be handled around the “constructive approach”.
Keywords
Religion, civilization, prophecy, philosophy, history, culture, disposition.

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam