Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur Bakış Açısıyla Dinî Cemaatler, Siyaset ve Devlet İlişkileri – Prof. Dr. Hüseyin Uzun

 

 

Özet

Günümüzde, menfi örnekler dikkate alınarak, cemaatlerin sosyal
ve dinî meşruiyet, denetim, hukukîlik, malî yapının şeffaflığı
gibi bazı kriterler bakımından akredite edilip, devlet kontrolüne
alınması konuşulmaktadır. Böyle bir atmosferde, cemaatlerle ilgili
bazı sorular akla gelmektedir. Cemaatler, bir ihtiyaçtan mı doğmuştur?
Cemaatler olmasa da olmaz mı? Cemaatler, insan davranışlarında
müspet veya menfi nelere sebep olabilir? Cemaatlerin esas
görevleri nelerdir? Devletin denetimi altına giren cemaatlerin, sivil
ve gönüllülük esasına dayanan yapısı bozulur mu? Cemaatlerin, siyaset
ve devlet ilişkileri nasıl olmalıdır? Cemaatler, hangi vasıflara
sahip olmalıdır?
Bu makalede bu ve benzeri soruların cevapları, Kur’an tefsiri
Risale-i Nur’un bakış açısıyla değerlendirilecek, dinî cemaatlerin
devlet kontrolüne alınmasının getireceği fayda veya zararların neler
olabileceği tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler
Dinî cemaatler, devlet, siyaset, devlet kontrolü, ittihad

 

 

 

Abstract

Nowadays, it is being discussed that the communities are accredited
and controlled by the state in terms of some criteria such as social and religious
legitimacy, supervision, legality and transparency of financial structure.
In such an atmosphere, some questions about communities come to
mind. Are the communities born of a need? Are the communities indispensable?
Could communities lead to positive or disagreeable things in human
behavior? What are the main tasks of the communities? Will the civilian
and voluntary nature of the communities under the control of the state be
degraded? How should the communities, politics and government relations
be? What qualities should communities have?
In this article, the answers to these and similar questions from the viewpoint
of the Qur’anic commentary Risale-i Nur will be argued and what
will be the benefits or damages of religious communities to be taken under
state control will be evaluated.
Keywords
Religious communities, state, politics, state control, Union.