Risale-i Nur’a Göre Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde Din Devlet ve Cemaat İlişkileri | DEKLARASYONLAR

12. RİSALE-İ NUR KONGRESİ
25-26 Mart 2017/ İSTANBUL

 

1. Masa:
Hukukun Üstünlüğü ve Adalet

2. Masa:
Din – Devlet Ve Cemaat İlişkileri

3. Masa
İslami Hizmet Metodları Ve Diyanet

4. Masa
Sosyal Ve Kültürel Yapılar Ve Hürriyet

5. Masa
İslam Düşünce Geleneği Ve Risale-İ Nur