Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum – Prof. Dr. Doğu Ergil

 

 

Özet

Sivil toplum, bireylerin emek, bilgi ve imkânlarını birleştirerek
bir ihtiyacı karşılamak veya bir konuda değişiklik yapmak çabasından
doğmuş ilişkiler ağıdır. Sivil toplumu çeşitlilik, özgürlük,
açıklık, gönüllülük ilkeleriyle de tanımlamak mümkündür. Sivil
toplum, hükümet-devlet sektörü ile ekonomi sektöründen ayrılan
ve ‘üçüncü sektör’ denilen, aileyi de içine alan özel alandır. Bu bağlamda
sivil toplum, demokrasi inşasının en önemli aktörlerindendir;
çünkü sivil düşünce, vesayetçi yaklaşımı reddeder, demokratik
hak ve özgürlükleri savunur. Bu makalede ‘sivil toplum’ kavramı
çok yönlü olarak ele alınmakta, sivil toplum demokrasi ilişkisi üzerinde
durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Sivil toplum, birey, devlet, siyaset, özgürlük, demokrasi, bağımsız
aydın

 

 

Abstract

Civil society is a network of relationships born from the effort to meet a
need or to change a subject by combining the labor, knowledge and possibilities
of individuals. It is also possible to define civil society with the principles
of diversity, freedom, openness, volunteering. Civil society is a special
field that includes the family, which is separated from the governmentalstate
sector and the economy sector and it is also called the ‘third sector’.
From thi point, civil society is one of the most important actors of democracy
construction. Because civic thought rejects the custodial approach and
defends democratic rights and freedoms. In this article, the concept of ‘civil
society’ is handled in a multifaceted way and the relationship between civil
society and democracy is emphasized.
Keywords
Civil society, individual, state, politics, freedom, democracy, independent
intellectual.