Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Yaşanan Gelişmeler Bağlamında Dinî Cemaatlerin Kritiği – Sebahattin Yaşar

 

 

Özet

Cemaatler, toplumsal hayatın doğal akışı içerisinde şekillenen,
insanların herhangi bir zorlamaya tabi tutulmaksızın katıldıkları,
maddi ve manevi bir takım temel gereksinimlerin karşılanmasını
kolaylaştıran, meşruiyetini ve işleyişini Kur’an ve Sünnet’ten alan,
iletişimin yüz yüze olduğu sosyal bir gerçekliktir. Toplumsal bir
ihtiyaçtan doğan ve toplumda önemli bir boşluğu dolduran cemaatlerin
doğru anlaşılması, gerçek işlevlerinin kazandırılabilmesi son
derece önemlidir. Bu çalışmada cemaatler bağlamında son yaşananlar
ışığında dinî cemaatlerin kritiği yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Cemaat, din, toplum hayatı, siyaset,şeffaflık, İslami hizmetler

 

 

Abstract

The communities are social realities that take shape in the natural course
of social life, where people participate without being subjected to any
constraints, and whose dialogues are taken from the Qur’an and Sunnah.
It is crucial that the communities emanating from a social need and fill an
important gap in society must gain a correct understanding and real functions.
In this work, the criticism of religious communities is made in the
light of the last living.
Keywords
Community, religion, social life, politics, transparency, Islamic services