Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın Münazarat’ındaki bir cevabın tarihî altyapısı – Dr. Mehmet Göneş

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursi, Meşrutiyet dönemi yıllarında Doğu
vilayetlerini gezip, dönem değişiklikleri üzere bilgi verir ve
Osmanlı’da ve İslam dünyasında ortaya çıkan problemlere karşı
sünnete ve şeriata uygun “reçeteler” göstertir. Soru-Cevap yöntemiyle
bir çok konu Münazarat kitabında işlenir. Risale-i Nur kendisi
gayet derin manalar içeren eser olmasıyla birlikte, her cümlesi geniş
çapta içerik ve tarihi bağlantılar ifade edebiliyor. Bu çalışmada, Münazarat
kitabından geçmiş zamanla bağlantılı olarak hazır zamana
dair önemli mesajlar içeren bir cevabın dört kısma ayrılıp tarihi alt
yapısı analiz edilmeye çalışılacaktır. Ağırlıklı olarak Hz. Ali ve Hz.
Hüseyin zamanında fitne altında sistemin peygamber efendimizin
sunduğu demokratik modelden istibdata inkılap etmesi izah edilecektir.
Aynı zamanda Bediüzzaman Said Nursi´nin olaylara dair
görüşü, istibdat ve meşrutiyete dair kıyasları gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler
İstibdat, meşrutiyet, hürriyet, adalet-i mahza, adalet-i izafiye

 

 

Abstract

Bediüzzaman Said Nursi visits the Eastern provinces during the
Constitutional period and informs them about the changes of the
period and shows the “prescriptions” that are suitable for the Sunna
and the Shari’a against the problems that arise in the Ottoman
and Islamic world. A lot of topics are covered by the questionnaire
method in Münazzarat.
Risale-i Nur itself is an artifact with a very deep sense of humor,
and each sentence in it can express a wide range of content and historical
connections. In this study, an answer with important messages
about a past time problems in relation to up-to-date times will
be divided into four sections and will be tried to analyze the historical
background. Mainly the transformation of a kind of “democratic
condition” in Hz. Ali and Hz. Hussein’s periods to a system of corruption
and autocracy. At the same time, Bediüzzaman Said Nursi’s
views on these events and his comparisons between the autocracy
and the constitutionality will be shown.
Keywords
Autocracy, constitutionality, freedom, exact justice, relative (partial)
justice.