Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Devlet Yönetiminde Adaletin Yeri ve Önemi – Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

 

 

Özet

Devlet ile adalet arasında son derce önemli ve yakın bir ilişki
vardır. Antik Yunan, eski-yeni Avrupa, Amerika ve Türk-İslam dünyasından
hemen tüm filozoflar ve bilim insanları bu ilişkiye işaret
etmişler ve dolayısıyla devletin ve devlet adamlarının adil olması
gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada öncelikle devlet kavramı
anlamı, şekilleri ve gelişme süreci bakımından ele alınacak, sonra
adalet kavramı anlamı, önemi ve kapsamı itibariyle açıklanacak,
daha sonra devlet-adalet ilişkisi tartışılacak, son olarak devlet adamı-
adalet ilişkisine dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler
Devlet, adil devlet, adalet, hukukun üstünlüğü, devlet adamı

 

 

 

Abstract

There is a final and close relationship between state and justice. Almost
all philosophers and scientists from ancient Greece, old-new Europe,
American and the Turkish-Islamic world have pointed out this relationship.
They also mentioned that the state and statesmen must be fair. In this
study, first of all, the concept of state will be examined in terms of meaning,
form and development process. Later, the concept of justice will be explained
in terms of significance, importance and scope, and finally the relation
between state and justice will be discussed and attention will be paid to the
relationship between statesman and justice.
Keywords
State, fair state, justice, rule of law, statesman

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları