Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Evrenselleşmek, medenîleşmek, cemaatleşmek – Caner Kutlu

 

 

Özet

Türkiye’nin modernleşme sürecinde zihinsel değişimi hızlı ve
sağlıklı bir şekilde neden gerçekleştiremediği tartışılan bir konudur.
Çeşitliliği hazmeden bir birlikteliğe razı olamadığımız ölçüde
zihniyet değişikliğinde de zorlandığımız fikir adamları tarafından
sıkça dile getirilmektedir. Bu bağlamda evrenselleşme, medenileşme
ve cemaatleşme süreçlerinde meselenin nasıl çözüleceği, Said
Nursi’nin bu süreçlere yaklaşımı ve katkısı bu yazının çerçevesini
belirlemektedir.
Anahtar Kelimeler
Rölativizm, evrenselleşme, medenileşmek, cemaatleşmek, tecdit

 

 

Abstract

It is a contradictive issue that why Turkey can not achieve a mental
change in a rapid and healthy way during the modernization process. It is
often expressed that the more we can’t consent a togetherness tolerating the
diversification the more we have difficulty to achieve a change in mentality.
How Said Nursi’s approach and contribution to these processes in the processes
of universalization, civilization and communitiy define the context
of this essay.
Keywords
Relativism, Becoming universalized, Becoming civilized, Coverting in
to a community, restoration.