Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İyiliği Nasıl Söyleyelim, Kötülüğü Hangi Yolla Uzaklaştıralım? – Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar

 

 

Özet

İslam’da iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki
faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir terim
olan ‘emr-i bil’ma’ruf nehy-i ani’lmünker’, toplum ve fertleri her
türlü tehlikelerden koruyacak, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun
oluşmasını sağlayacak Kuranî bir emirdir. Ahlakta, davranışta, insani
ilişkilerde, Allah ile kul arasındaki ilişkilerde, insan ile tabiat
ve insan ile diğer insanlar arasındaki ilişkilerde ma’ruf ve münkerin
tanımları, uygulamaları vardır. Bu yazıda yalnızca “ma’rufu emretmek
ve münkeri nehyetmenin” tebliğ ve irşad bağlamındaki bazı
noktalarına dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler
Emr-i bil’ma’ruf nehy-i ani’lmünker, tebliğ, irşad, devlet, toplum

 

 

Abstract

In Islam, “emr-i bil’ma’ruf nehy-i ani’lmünker” is a religious,
moral, and legal term used for activities in order to steer the people
good and to keep them out of the evil. In morality, in behavior, in
human relations, in the relations between Allah/The Holy God and
his servant, in the relations between man and nature, between man
and other people; there are definitions and practices of “the good
and the evil”. In this article, only some points of “emr-i bil’ma’ruf
nehy-i ani’lmünker” in the context of the moral advice and the guidance
doctrines will be highlighted.
Keywords
Emr-i bil’ma’ruf nehy-i ani’lmünker, communiqué, advice, guidance,
state, society