Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Nur Cemaatleri ve Topuz Cemaatleri (Bir şerh denemesi) – Prof. Dr. Nuri Çakır

 

 

Özet

Bu zamanda siyaset –maalesef- kavga sebebi ve mücadele alanıdır.
Oysa bilhassa bu zamanda Kur’an’ın nuruna herkes muhtaçtır
ve bu nura ulaşan hemen hemen herkes alır, kabul ve istifade eder.
Yeter ki o nurlar siyasi ve dünyevi hedefler için kavga aracı ya da
sebebi gibi görünmesin.
Bu yüzden Kur’an’dan ders alıp bu dersi insanlığa aktaran hizmet
erbabı ve ekipler; yani dinî cemaatler, devlet kuvveti anlamındaki
siyaset topuzunu elde etmeye ve elde tutmaya çalışmamalı,
devleti elde etmeye çalışan ve bu uğurda kırıcı bir rekabet içinde
olan siyasi cereyanlarla arasında organik bir bağ kurmamalı, nur ve
nasihatle yetinmelidir. Siyaset ve idare işini ise ehline bırakmalıdır.
Risale-i Nur’da din devlet ve siyaset ilişkilerinin çerçevesi ile ilgili
kurallar çeşitli yerlere serpiştirilmiştir. Bu hususta ‘nur’, ‘topuz’
kelimeleriyle aktarılan kıyaslamalar bilhassa önem kazanmaktadır.
Külliyatta bu konunun en geniş şekilde ve topluca anlatıldığı metin
ise Mektûbat’ta On Üçüncü Mektup’taki üçüncü sual ve cevabıdır.
Biz bu makalede, Bediüzzaman’ın hizmet metotları hakkındaki tasnif,
tesbit ve telkinini, bu çerçeve metin üzerinden giderek ve metni
şerh etmeyi deneyerek ele alacağız. Bu maksatla önce metin aynen
aktarılacak ve ardından metin parçalara ayrılıp izah edilecektir.
Anahtar Kelimeler
Siyaset, siyasetli cemaatler, cemaat, İslami hizmetler, nur, topuz

 

 

 

Abstract

Politics at this time-unfortunately- is a source of fighting and a
struggling area. However, especially at this time everyone is in need of the
Qur’an’s divine light and almost everyone who come accross the light gets,
accepts and benefits from it; as long as this light do not look like a means
of fighting or the reason for political and secular goals.
Therefore, he who takes the lessons from the Holy Qur’an and teaches
this lesson to humanity, that is to say ‘religious communities’, should not
constitute an aim to capture and handle the state force which is denominated
as ‘the mace’ in Risale-i Nur Collection. They should content themselves
with sermon and advice. They should withdraw the politics and leave the
jobs to the professionals.
In Risale-i Nur, the rules concerning the framework of religion and
political relations are interspersed with various places. Comparisons with
the words ‘nur/light’ and ‘topuz/mace’ in this respect are of particular
importance. This is comprehensively told in the third question in the
thirteenth letter in Mektûbat.
In this article, we shall deal with Bediuzzaman’s classification, testimony,
and inspiration about service methods by going through this framework
text and attempting to comment on the text.
Keywords
Politics, political communities, congregation, Islamic services, light, bun