Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Toplumsal Yozlaşmada Cemaat ve Devletin Durumu – Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Yiner

 

 

Özet

Ülkemizde meydana gelen olumsuz gelişmelerin çoğu zaman
özeleştiri yapılmadan, nerede yanlış yapıldığı sorgulanmadan değerlendirildiği
görülür. Suçlunun ve hatanın hep başka yerlerde
aranması hataların tekrarına neden olur. Bu bağlamda son iki yılda
yaşanan gelişmelerin de etkisiyle cemaatlerin ciddi şekilde tartışma
konusu olması meseleyi derinlemesine irdelemeyi zorunlu kılmaktadır.
Bu yazıda cemaat/ler konusu ele alınacak, her alanda yaşanan
toplumsal yozlaşma karşısında cemaat ve devletin rolü irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler
Cemaat, devlet, toplumsal yozlaşma, siyaset, birey

 

 

 

Abstract

It is very often seen that the negative developments in our country are
often assessed without self-criticism and not questioning where they arise
from. The search for the offense and the fault in a wrong place causes a
repeat of the mistakes. In this context, the influence of the developments
experienced in the last two years necessitates an in-depth examination of
the communities. In this article, the issue of community /ies will be discussed
and the role of community and state in the face of social degeneration
will be examined.
Keywords
Community, state, social Degeneration, politics, individual