Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Zehra Üniversitesi’nin Tesis Yerinin Belirlenmesi – Yrd. Doç. Dr. Hakan Murat Arslan

 

Özet

Eğitim kurumlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi verilecek
eğitimin niteliği açısından ve iktisadi yönden çok önemlidir.
Bu gibi kurumların sonradan yer değiştirmesi ve istenen verimin
alınması neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle kuruluş yeri analizi
çalışmaları daha başlangıçta çok iyi tahlil edilmelidir. Bu temel
görüş esas alınarak Bediüzzaman’ın daha Abdülhamit’e açılması
gerekliliğini arz ettiği Zehra Üniversitesinin sonraki zamanlarda
Sultan Reşat’tan belli bir tahsisat alınıp Van’da temeli atılmıştır.
Ancak I. Dünya Harbi’nin başlaması ile akim kalan bu cihanşümul
eğitim kurumunun günümüzdeki tesis yerinin modern kuruluş
yeri analiz yöntemleri açısından incelenmesi çalışmamızın
esasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, Kuruluş Yeri Analizi, Yapay Zekâ Optimizasyon
Yöntemleri

 

 

 

Abstract

The most appropriate placement of educational institutions is very important
in terms of the quality of education and in the economic direction.
It is almost impossible for such institutions to relocate later and obtain the
desired yield. For this reason, site location analysis studies should be very
well analyzed at the beginning.
Bediüzzaman required the opening of Zehra University from Abdülhamit
II. And he received a certain allowance from Sultan Reşat fort his purpose
and its foundation was started in Van. In this study, examination of the
modern establishment site of the modern educational institutions in terms
of the present analysis methods and how Medresetuzzehra’s establishment
should be handled.
Keywords
Medresetuzzehra, Institutional Site Analysis, Artificial Intelligence
Optimization