Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir Başka Üniversite Modeli: Medresetüzzehra – Prof. Dr. Ahmet Battal

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursi yetiştiği coğrafyanın problemlerine
yakından şahit olan ve çözüm yolları arayan bir İslam alimidir.
Medrese eğitimi almasına rağmen klasik bir medrese öğrencisi
olmayan Nursî, eğitimin amaç ve yöntem açısından içine düştüğü
çıkmazları gördü ve çözüm olarak tek amaçlı çok araçlı bir
eğitim sistemi diyebileceğimiz Medresetüzzehra’yı önerdi. Bu
çalışmada Medresetüzzehra projesinin amaç ve araçları üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, eğitim, medrese, akıl, vicdan, kalp