Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslamî Üniversitenin Bizcesi Medresetüzzehra Projesinin Günümüz İzdüşümü ‘Bilginin İslamileştirilmesi – Doç. Dr. Ali Eren

 

 

Özet

“Bilginin İslâmîleştirilmesi” İslamîdisiplinleri modern disiplinlerle
birlikte iyice öğrenmek ve Modern Bilgi-İslamîBilgi sentezini
sağlamak, İslamîdüşünceyi, yaradılışa uygun hale getirmek
esasına dayalı, başta sosyal bilimler olmak üzere, bütün bilim
dallarının İslâmî çerçeve ile takdim edilme düşüncesi diye
özetlenebilir. Yazımızda öncelikle Bediüzzaman’ın bu çağın başında
gaye-i hayali olarak gördüğü Medresetüzzehra projesinin
mahiyeti ve hedefleri ile bilginin İslâmîleştirilmesi kavramı arasındaki
ilgi noktaları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, bilginin İslamîleştirilmesi, modern bilgi,
mana-i harfî, tevhid

 

 

 

Abstract

“Islamization of Knowledge” is based on the focus point of meeting
the Islamic disciplines with the modern diciplines, gathering the synthesis
of Modern Knowledge-Islamic Knowledge and making Islamic thought
compatible with creation. This can also be summarized as an endeavour to
present the all sciences with an Islamic framework.
In this article, we will focus on the points of interest between the nature
and goals of the Medresetuzzehra project, which Bediuzzaman regards
as one of the biggest dreams at the beginning of this age, and the concept
of Islamization of Knowledge.
Keywords
Medresetuzzehra, Islamization of knowledge, modern knowledge, meaning
of letter, tawhid