Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İyi Vatandaş Yetiştirmede Medresetüzzehra Modeli – Bayram Keskin

 

 

Özet

Yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebelerle önemli bir eğitim
anlayışına sahip olan Bediüzzaman’ın en büyük eğitim hedeflerinden
birisi de Medresetüzzehra adlı üniversitedir. Medresetüzzehra,
dikkat çeken eğitim anlayışı ve planıyla önem arz etmektedir.
Din ve fen ilimlerini bir araya okutmayı hedefleyen bu
üniversite, medrese ve mekteplilerin uzlaşmasına yol açacaktır.
Van, Diyarbakır ve Bitlis’te kurulması planlanan bu üniversite,
hem Doğu’nun hem de İslam dünyasının maddî ve manevi olarak
kalkınmasını hedeflemektedir. Medresetüzzehra, o bölgelerin
eğitim düzeyine katkı yapacak ve içeriği yönüyle orada oluşabilecek
kargaşa, ırkçılık ve terör gibi olayların da önüne geçecektir.
Bu çalışmada Medresetüzzehra’nın iyi bir vatandaş yetiştirme
modeli olarak hangi özelliklere sahip olduğu ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Bediüzzaman, Medresetüzzehra, vatandaş, eğitim, fen ve
dini ilimler, dil

 

 

Abstract

One of the greatest educational goals of Bediuzzaman, who has an important
education understanding, written many books and educated many
students, is the university called Medresetuzzehra. Medresetuzzehra is important
with its remarkable education understanding and plan. Aiming at
studying religion and science, this university will lead to the reconciliation
of the madrasa and the modern schools. This university, planned to be established
in Van, Diyarbakır and Bitlis, aims to develop both the East and
the Islamic world in physical and spiritual sciences. The Medresetuzzehra
will also contribute to the level of education of those regions, and will also
prevent events such as turmoil, racism and terrorism that may occur there
in the direction of the content. In this study, the characteristics of the
Medresetuzzehra as a good citizen raising model are going to be discussed.
Keywords
Bediuzzaman, Medresetuzzehra, citizen, education, science and religious
sciences, language

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları