Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medrese Ruhunun Gönüllere Yansıması: Medresetüzzehra ve Risale-İ Nur – Havva Konur

 

 

Özet

Medresetüzzehra, Bediüzzaman Said Nursî’nin gâye-i hayali
olan bir projedir. Bu proje, gerek yer, mekân, coğrafya olarak;
gerekse içeriği, eğitim kalitesi, dili ve hitap ettiği kitle açısından
çok büyük orijinallikleri haizdir. Sultan Abdulhamid döneminde
ilk defa dile getirilen projenin maddî tesisi mümkün olsaydı,
şu an İslam dünyasında problem olarak konuşulan birçok mesele
belki de konuşulmayacaktı. Dini, sosyal ve kültürel bir çok
alanda yaşanan hastalık Medresetüzzehra’nın içeriği ve hedefleri
dolayısıyla bugün yaşanmayacaktı. Bununla birlikte bu projenin
gayesini ve hedefini bugün Risale-i Nur’un gerçekleştirdiğini
söylemek de mümkündür.
Bu çalışmada Medresetüzzehra ruhunun Risale-i Nur’da nasıl
tecessüm ettiği ve hayata nasıl aksettiği ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, Risale-i Nur, İslam dünyası, yaygın eğitim

 

 

Abstract

The Medresetuzzehra is a topic that Bediuzzaman Said Nursi has dreamed
of. In terms of its place, geography, education model, education languages
and the audience; it has distinctive characteristics. If it were possible
for the first time in the period of the Sultan Abdulhamid; there would probably
not be many issues that are being addressed as problems in the Islamic
world at the moment. Religionai, social and cultural diseases that live
now in many areas will not be experienced today due to the content and
aims of the Medresetuzzehra. However, it is possible to say that the Risale-i
Nur fulfilled the purpose and the goal of this project in a way today. This
study examines how the Medresetuszehra spirit is embodied in the Risale-i
Nur and it reflects in the modern life.
Keywords
Medresetuzzehra, Risale-i Nur, Islamic world, common-public education
education