Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medresetüzzehra: Çağdaş Üniversite – Prof. Dr. Aziz Kutlar

 

Özet

Bu çalışma, büyük Üstadın ömründe gerçekleştirmek istediği
en büyük arzularından biri olan Doğu’da bir Üniversite kurma
serüvenini içermektedir. Fen ve din bilimlerin birlikte okutulduğu
ve farklı dillerden eğitim veren bu üniversitenin, İslam alemini
içine düştüğü cehalet, zaruret ve ihtilaftan kurtaracağı amaçlamaktadır.
Bu düşmanlarla savaşmak için en barışçıl silahları
sanat, marifet ve ittifaktır. Bu mücadelenin ne kadar haklı ve elzem
olduğunu aşağıdaki satırlardan takip edeceksiniz.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, akademi, cehalet, zaruret, ihtilaf, sanat,
marifet, ittifak

 

 

Abstract

This study is focused on the story of establishing a university in the East
Anatolia, one of the greatest desires of Bediüzzaman Said Nursi wanted to
achieve in his lifetime. This university, where physical and religious sciences
are taught together with different languages, aims to save the ‘ignorance,
poverty and dissension that the Islamic world has fallen into. The most
peaceful weapons to fight these enemies are art, craft and alliance. You will
follow the lines below to see how right and proper this action is.
Keywords
Medresetuzzehra, academy, ignorance, poverty, dissension, art, ingenuity,
alliance