Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

“Medresetüzzehra” Müsbet Bir Gelecek Tasarımı – Mustafa Akca

 

 

Özet

Bediüzzaman’ın hayat hikayesinde en fazla önem verdiği şeyler
arasında iki husus ön plana çıkmaktadır: Birincisi, “Medresetüzzehra”,
ikincisi, bir türlü gerçekleşemeyen bu projenin temeli
ve birinci aşaması olan, ümmetin en önemli hastalığı olan “zaaf-ı
diyanet”in önüne geçecek; iman hakikatlerinin kalplerde tekrar
canlanmasını sağlayacak Risale-i Nur’dur. Medresetüzzehra,
önceleri, Said Nursi’nin yaşadığı coğrafyanın ayağa kaldırılması
düşüncesiyle ortaya çıksa da, içeriği ve hedefleri yönüyle İslam
dünyasının problemlerini çözecek bir eğitim-öğretim sistemi
projeksiyonuna dönüşmüştür. Bu çalışmada Medresetüzzehra,
hem İslam dünyasını hem de bütün insanlığı içine alan bir gelecek
tasavvuru olarak ele alınmakta, proje farklı yönleriyle gözler
önüne serilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, İslam dünyası, iman, hayat, şeriat

 

 

 

Abstract

Among the things that Bediuzzaman has given the most importance in
his life story, two things stand out in the foreground: the first is the “Medresetuzzehra”,
the second is the foundation and the first stage of this project
is the Risale-i Nur, which will enable the revival of faith truths in hearts.
The Medresetuzzehra has evolved into a projection of an educational
system that would solve the problems of the Islamic world in terms of its
content and objectives. In this study, the Medresetuzzehra is regarded as a
futuristic vision that embraces both the Islamic world and the whole humanity,
and the project is exposed in different directions.
Keywords
Medresetuzzehra, Islamic world, faith, life, sharia,