Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Aklî, kalbî, ruhî, vicdanî bir inkılap;
Medresetüzzehra
Eğitim Modeli – Sebahattin Yaşar

 

 

Özet

Tesettür, kelime manası itibariyle “örtünmek, gizlenmek” anlamındayken,
terim olarak “erkek ve kadınların İslâm inancına göre örtmesi ve koruması
gereken yerlerini fiziksel ve ruhsal bakımdan örtmesi ve muhafaza etmesidir”.
İslâm dininde ibadet olarak emredilen tesettürün birçok hikmet
ve gayeleri bulunmaktadır. Bu mütevazi çalışma, öz bir şekilde tesettürün
hikmet ve gayelerini ele almayı planlamaktadır. Çalışmanın sonucunda, tesettürün
fıtrata uygun olduğu çıkarımına varılmış, ayrıca tesettürün bireye,
aileye ve topluma yönelik birçok hikmet ve maksatlarından kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tesettür, Hikmet, Maksat, İslâm

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları

Soyut
Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam