Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir İlim Ve İrfan Mektebi Olarak Medresetüzzehra – Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

 

 

Özet

Bu çalışmada, Medresetüzzehrâ projesinin gerekçesi, kavram
çerçevesi, tarihçesi, muhtevası ve genel özellikleri incelendi. Medresetüzzehra,
Bediüzzaman Said Nursî tarafından geliştirilen farklı
bir üniversite modelidir. Bediüzzaman’nın elli beş yıllık gaye-i hayalim
dediği bir medeniyet projesidir. Bu üniversite modelinde, din
ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte okutulması hedeflenmiştir. Böylece,
akıl ile kalp birlikte eğitilecektir. Bu üniversitede görev alacak
âlimlerin ilim ve irfandan birlikte faydalanması öngörülmüştür. Burada
yetişen talebelerin, Doğu-Batı medeniyetinin ortak mehasinlerine
sahip olacağı düşünülmektedir. Okutulacak dersler; Beşeri
ilimleri, Fen ve Felsefeyi içerecek ve talebelerin Mantıksal Zekâ (IQ)
ve Duygusal Zekâsını (EQ) geliştirmesine vesile olacaktır. Bu üniversitede,
eğitim dilinin Arapça, Türkçe ve Kürtçe olması düşünülmüştür.
Medresetüzzehra projesi, Şark vilayetlerini intibaha getirip,
kalkınmasına vesile olacaktır. Bediüzzaman tarafından birçok kere
dönemin yöneticilerine sunulan Medresetüzzehra projesinin, konuya
vakıf insanlarca değerlendirilip, pilot uygulamasının yapılabileceği
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Medresetüzzehra, fen ilimleri, din ilimleri,
felsef

 

 

 

Abstract

In this study, the reason, conceptframe, history, contentand general features
of the Medresetüzzehraprojecthavebeenexamined. The Medresetüzzehra
is a differentuniversity model developedbyBediüzzaman Said Nursî.
Itis a civilizationprojectthatBediüzzaman’sdreamforfifty-fiveyears.Inthisuniversity
model, it is aimedtoteachreligionsciencesandsciencesciencestogether.
Thus, the heartwill be trainedwith the mind.It is envisagedthat the
scholarswhowilltakepart in thisuniversitywillbenefitfromscienceandknowledgetogether.
It is thoughtthat the studentwhograduate here willhave the
commonbeauties of the East-West civilization.Courses to be taught, which
is concernwithHumanity, ScienceandPhilosophy, willcontributeto the development
of the logicalintelligence (IQ) andemotionalintelligence (EQ)
of the students.Inthisuniversity, the language of education is thoughtto be
Arabic, TurkishandKurdishwithtogather. The Medresetüzzehraprojectwillmotivateanddevelop
the easternprovinces.It can be seenthat the Medresetüzzehraproject,
whichwaspresentedto the administratorsbyBediüzzamanmanytimes,
can be evaluatedandpilotedbyexpertswhoaresubjectto the issue.
Keywords: Medresetüzzehra, sciences, religioussciences, philosophy.