Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

El-Ezher Üniversitesi’nin Dünü, Bugünü ve Medresetüzzehrâ – Dr. Muhammet Örtlek

 

 

Özet

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan El-Ezher Üniversitesi, İslam
dünyasının en eski dinî eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir.
Medresetüzzehra projesi ile İslam dünyasının bir çok problemine
çare sunmayı amaçlayan Bediüzzaman Said Nursî de El-Ezher’i kendisine
örnek alanlardandır. El-Ezher’i muazzam büyüklüğü, geniş
kitlelere ulaşması ve tarihsel zenginliği gibi özellikleri, Nursî’nin bu
üniversiteyi Medresetüzzehra için örnek almasının nedenlerindendir.
Bu çalışmada El- Ezher üniversitesinin kuruluşundan bu yana
geçirdiği tarihi süreç ele alınmakta ve Bediüzzaman Said Nursî’nin
kurmak istediği Medresetüzzehra’nın temel özelliklerine yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler
El- Ezher, Medresetüzzehra, Müslüman Kardeşler, Arap Baharı,
Din-Siyaset