Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İttihad-I İslam Projesi: Medresetüzzehra – Metin Şencan

 

 

Özet

Bediüzzaman’ın İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti için yaptığı
değerlendirme ve tanımlamalar İttihad-ı İslam’a işaret etmektedir.
Bediüzzaman İttihad-ı İslam’ın gerçekleşmesi için müşahhas bir
şekilde Medresetüzzehra projesini ortay koymuştur. Medresetüzzehra,
Bediüzzaman’ın İttihad-ı Muhammedî için yaptığı tarifteki
hususları içinde barındıran bir İttihad-ı İslam projesidir. Bu çalışmada
Medresetüzzehra’dan mezun olan bir öğrencinin İttihad-ı İslam
yolundaki kazanımları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
İttihad-ı Muhammedî, İttihad-ı İslam, Medresetüzzehra, eğitim