Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Materyalist Söylemden, Rahmani Söyleme: Medresetüzzehra – Mustafa Usta

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bilimin hızla ilerlediği bir
süreçte Kur’an eczanesinden almış olduğu ilaçları asrın fehmine
uygun olarak reçete hükmünde Risale-i Nur eserlerinde sunmuştur.
Bu eserlerde fen ve din ilimlerinin imtizacına dikkat çekmiş ve bu
manadaki fikirlerini Medresetüzzehra projesi ile kurumsallaştırmıştır.
Materyalist ve pozitivist söylemlerin hız kazandığı ve zihinleri
yaralayıp idlâl ederek bireyleri dalalete sürüklediği bir hengâmede
rahmani bir söyleme kapı aralamış ve bilimi esma talimi şekline çevirecek
öneri sunmuştur. Biz de bu çalışmamızda bu öneriyi irdelemeye
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, Materyalizm, Bilim, Din, Dil, Esma Talimi

 

 

 

Abstract

Bediuzzaman Said Nursî presented the medicines he received from the
Qur’an’s pharmacy in the Risale-i Nur works in a time of rapid scientific
progress in accordance with the sense of the age. In these works, he attracted
attention to consistency of science and religion and institutionalized his
ideas in this manuscript through the Medresetuzzehra Project. In the times
that the materialist and positivist rhetoric deviated and wounded the minds
and drove the individuals into unbelief; he offered to understand the science
as Divine Names of Allah. In this study, we will try to examine this offer.
Keywords: Medresetuzzehra, Materialism, Science, Religion, Language,
Teaching the Divine Names of Allah