Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medresetüzzehra Projesinin Hedefleri – M. Ali Kaya

 

 

Özet

Bediüzzaman’ın hayatı boyunca üzerinde durduğu en önemli
meselelerden biri eğitimdir. Kendisini eğitime adayan Bediüzzaman
Doğu’da Medresetüzzehra adıyla bir üniversite açılması amacı
ile 1907 yılında İstanbul’a gelir. Amacı bu üniversite sayesinde
Türk, Arap, Kürt ve diğer unsurların birliğini ve beraberliğini sağlamak,
hem Osmanlı’nın parçalanmasını önlemek, hem İslam birliğini
temin etmek, hem de cehaletlerinden istifade eden Batı’nın
ve ülke düşmanlarının kötü emellerine alet olmalarının önünü kapamaktı.
Bu yazıda Bediüzzaman Said Nursî’nin Medresetüzzehra
adlı projesinin hedefleri ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Eğitim, cehalet, İslam birliği, Kuran medeniyeti

 

 

 

Abstract

One of the most important issues that Bediuzzaman has stood on throughout
his life is the education. Bediuzzaman who devotes himself to education
comes to Istanbul in 1907 with the aim of opening a university with
the name Medresetuzzehra in the East. Through this university, his aim
was to provide unity and unity of Turkish, Arab, Kurd and other nations,
to prevent the fragmentation of the Ottoman Empire, to provide Islamic
unity and to prevent the Western and the enemies of the country from
using their ignorance. In this article, the goals of Bediüzzaman Said Nursî’s
project called Medresetuzzehra are addressed.
Keywords
Education, ignorance, Islamic Union, Qur’anic civilization