Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medresetüzzehra ve İttihad-I İslâm – Adil Söylemez

 

 

Özet

Medresetüzzehra, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin temel
prensiplere sahip olan çok kapsamlı bir eğitim projesidir. Yaşadığı
dönemde İslam dünyasının parçalanmışlığını müşahede eden Bediüzzaman
Said Nursi, bu kötü gidişata bir son vermek amacıyla
Şark’ta hem dinî hem de fenni ilimlerin okutulduğu bir üniversite
kurmak istemiştir. Said Nursi, bu projesini hayata geçirebilmek
amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen Medresetüzzehra
projesini maddi anlamda gerçekleştirememiştir. Ancak, Risale-i
Nur gibi şaheser bir Kur’an tefsirini telif etmekle manevi anlamda
Medresetüzzehra eğitim projesini hayata geçirmiştir. Bu çalışmada
genel olarak Medresetüzzehra eğitim projesinin amaçlarına ve
ittihad-ı İslamı tesis etmedeki rolüne dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, İttihad-ı İslam, Bediüzzaman Said Nursi,
Risale-i Nur, Eğitim

 

 

 

Abstract

Medresetü’z-Zehra, is a comprehensive education project which has the
basic principles of Bediuzzaman Said Nursi. Bediuzzaman Said Nursi, who
saw the fragmentation of the Islamic world in his lifetime, wanted to establish
a university where religious and philosophical sciences were taught
in the Orient in order to put an end to this evil. Said Nursi, has not made
the Medresetü’z-Zehra project materialistic, although he has made various
attempts to pass on this project. However, in the spiritual sense of royalty,
such as the Risale-i Nur, a masterpiece interpretation of the Qur’an,
the Medresetü’z Zehra education project has passed. This study will draw
attention to the aims of the Medresetü’z-Zehra education project in general
and its role in establishing Islamic Union.
Keywords:
Medresetüzzehra, İttihad-ı İslam, Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i
Nur, educaiton, teaching project