Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medresetüzzehra’nın Hukuki Zemini ve Şartları – Prof. Dr. Nuri Çakır

 

 

Özet

Medresetüzzehra Bediüzzaman Said Nursî’nin özgün eğitim
müessesesi ve yöntemi projesidir. Bugün bu projenin tesisi hukuken
iki yolla mümkündür. Ya mevcut hukuk düzenine şeklen de
olsa uyan bir müessese kurulur ya da önce hukuk düzeni bu projenin
uygulanabileceği asgari niteliklere sahip bir yapıya kavuşturulur.
Kanaatimizce bu projenin maddi varlık olarak hayata geçirilebilmesi
için doğru yöntem, öncelikle, mevcut hukuk düzenini
Medresetüzzehra’ya en azında ve bir ölçüde de olsa uygun hale
getirmektir. Bu yazıda, öncelikle, Anayasa ve kanunlarla çizilmiş
mevcut hukuk düzeninin bu mühim projeye ne ölçüde kapı açtığını
ve imkan tanıdığını ve ideale yakın bir Medresetüzzehra için mevzuatın
ne yönde değişmesi gerektiğini inceleyeceğiz. Ardından da
ideale yakın Medresetüzzehra için bir müfredat denemesi yapacağız.
Anahtar Kelimeler
Medresetüzzehra, Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu, ideoloji,
müfredat

Bu