Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Muhakemât’ın İkinci Makalesi Unsuru’l-Belâgata Dair Notlar – Prof. Dr. Mahmut Kaplan

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursi Muhakemat’ın kapağına, “Mariz bir
asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi veyahut saykalü’lİslâmiyet
veyahut Bediüzzaman’ın Muhakematı” ibaresini yazarak
muhtevasını veciz bir ifade ile dile getirmiştir. Muhakemât,
Bediüzzaman’ın nasıl bir ilmî anlayış ve yönteme sahip olduğunu
gösteren önemli bir eser, bir manifesto özelliği göstermektedir.
Bediüzzaman eserinde Müslümanların temel hatalarına dikkat çekerek
geçen asırlar içinde iç ve dış müdahalelerle hakikatleri evham
ve şüphe bulutlarıyla örtülen İslamî hakikatlerini tozlarından
arındırarak yeniden gün yüzüne çıkarmak için kaleme sarılmıştır.
Said-i Nursî bu eser ile İslamiyeti, İsrailiyat’tan, hurafattan arındırarak
İslâm güneşinin yeniden parlamasına, âlemi aydınlatmasına
hizmet etmeyi amaçlanmıştır. Eserini üç makale ve üç kitap olarak
planlamış son derece özlü, etkili bir anlatımı tercih etmiştir. Bu çalışmada
Muhakemat’ın ikinci makalesi olan Unsuru’l-belâgat okumaları
çerçevesinde anlamayı kolaylaştıracak tespitler ve notlar sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler
Belâgat, Muhakemat, Bediüzzaman, bedi, beyan, meanî

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları

Soyut
Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam