Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Efsunkâr Sevgili: Hürriyet – Ahmet Dursun

 

 

Özet

İslam’ın temel kavramlarından biri hürriyet olmasına rağmen ülkemizde
ve İslam dünyasında ortaya çıkan siyasî ve toplumsal veriler, gelişmiş
demokrasilerin çok gerisinde olduğumuzu göstermektedir. Bu aşılması gereken
bir problemdir. Hürriyeti imanî bir özellik olarak niteleyen ve “Ekmeksiz
yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyerek hürriyetin önemine dikkat
çeken Bediüzzaman Said Nursî, İslam dünyasında muhabbet ve uhuvvetin
hayata geçirilememesinin ve İslam dünyasının geri kalışının başta gelen
sebepleri arasında istibdadın hâkim olmasını ve hakikî hürriyetten yoksunluğu
saymaktadır. Bu çalışmada son yıllarda yapılan bazı çalışmalardan
veriler sunularak İslam dünyasının genel fotoğrafı ortaya konulmakta ve
Bediüzzaman’ın görüşleri ışığında hürriyetin maddi ve manevi kalkınmadaki
rolü irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hürriyet, İman, Geri Kalmışlık, Terakki, İstibdat.

 

 

 

Bewitching Lover: Freedom

 

Abstract

Although one of the basic concepts of Islam is freedom, the political
and social data emerging in our country and in the Islamic world show that
we are far behind the developed democracies. This is a problem that needs
to be overcome. Bediuzzaman Said Nursî, who considers freedom as a feature
of faith and who says “I can live without bread but I can not live without
freedom; expresses the dominant despotism and the lack of true freedom
among the leading causes of the Islamic world. In this study, the data
of some recent studies are presented and a general photograph of the Islamic
world is presented and also freedom’s role in tangable and moral development
through the thoughts of Said Nursî is discussed
Keywords: Freedom, Faith, Backwardness, Progression, Despotism

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları