Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

“İttihatsızlık ya da Şaşkınlık” Olarak Fetret – Mustafa Eren Bozoklu

 

 

Özet

“Fetret devri”, sıklıkla, iki peygamber arasında şeriatın bozulduğu zaman
aralığını tarif eden kavram olarak ele alınır. Bununla beraber iki padişah
arasında padişahsız geçen süreye de, hükümet gücünün gevşediği bir
yerde düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süreye de, İslam dinine
göre Hz. İsa (as) ile Hz. Muhammed (as) arasındaki zamana da fetret denildiği
bir vakıadır.
İslam içtimaiyatında, tanım daha özel bir anlama kavuşmuştur. Müslümanların
kendi sosyolojilerini üretememe; içtimaî, siyasî, ekonomik düzenlerinde
İslam’ın koyduğu kural ve kaideleri esas alma iradesini kullanamama
haline fetret denmektedir. Müslümanın sosyal hayatının fakirleşmesi,
güdükleşmesi, kısırlaşmasıdır fetret. Böyle bir durumun oluşması sürecinde
müslüman coğrafya ya vandalistik bir kıyıma ve istilaya uğramış veya
başka bir kültürün çok baskın emperyalist etkisine maruz kalmış demektir.
Yıkımın büyüklüğüne veya hipnozun derinliğine göre fetret devrinin süresi
değişkenlik arz eder.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Sünnet, Risale-i Nur, Aile, İktisat, İsraf,
Eğitim

 

 

 

Interregnum (Prophetless Perıod)
As Inunıtyness Or Confusıon

 

Abstract

The interregnum (prophetless period) is often taken as the concept that
describes the time interval between the two prophets when the effectiveness
of sharia is broken. However, the reinless period between the two sultan or
the time interval of the re-establishment of the governance of the state is
concerned as interregnum; also according to the Islamic sharia, time interval
between Prophet Jesus (pbuh) and the Prophet Muhammad (pbuh) is also
known as the interregnum.
In the Islamic Social Sciences, the definition has a more specific meaning.
The muslim’s condition of inability to produce their own sociology; of
not being able to will to practise the rules and principles laid down by Islam
is also called the interregnum (prophetless period) . This means the moving
down in the world, being stunted and becoming barren of the social life of
the Muslims. In the process of such a situation to take place, this shows that
Muslim geography has been subjected to a vandalistic slaughter and invasion
or has been exposed to the very dominant imperialist influence of another
culture. Depending on the size of the demolition or the depth of the
hypnosis, the duration of the period of the interregnum is variable.

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam