Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kardeşlik Hukuku ve Cezaî Tedbirler – Prof. Dr. Ahmet Battal

 

 

Özet

Bu makalede Köprü okuyucularının muhtemel bakış açısı ve ceza hukuku
bilgisi ihtiyacı nazara alınarak ceza ve ceza usul hukukuna ilişkin bazı
prensipler ortaya konulmuş ve Türk Ceza Kanununda yer alan bazı suç tipleri
hakkında özet bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ceza Hukuku, Kardeşlik Hukuku, Sivil Toplum, Suç,
Cezai Tedbirler

 

 

 

Brotherhood Law and Criminal Measures

 

Abstract

In this article, considering the readers’ point of view and the need for
criminal law information, some principles related to crime and criminal
procedure law have been introduced and summarized some of the types of
crime in the Turkish Criminal Code.
Keywords: Criminal Law, Brotherhood Law, Civil Society, Crime, Criminal
Measures