Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medeniyet-i Hazıra’nın Hücum Alanı Olarak ‘Aile Hayatı’ ve ‘Kadın’ – Halil İbrahim Şengün

 

 

Özet

İfsat komiteleri tarafından Müslümanlara karşı yürütülen mücadeleler
ahirzaman sürecinde toplumun farklı katmanlarında etkisini arttırarak devam
ettirmektedir. Ailenin tüm fertlerine yönelik ciddi bir mücadele yürüten
ve ahlaki yozlaşma konusunda çocukları, gençleri hedef alan yaklaşımlarından
sonra bu komiteler, gündemlerine bu kez“kadın”ları aldı. “Kadın
özgürlüğü”, “kadınların toplumsal hayatta daha aktif yer alması gereğinin
telkini”, “kadınların çalışma hayatında yer almasın gereğinin empoze edilmesi”
gibi konulara özellikle Müslümanlar yeterince reaksiyon gösteremedi.
Bu çalışmada Bediüzzaman’ın fikirleri açısından ailenin önemi, kadının
aile ve toplumdaki yeri gibi konular ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Kadın, Medeniyet-i Hazıra, Rol Çatışması

 

 

 

‘Family Life and Women’ As the Present
Civilizatıon’s Field of Combat

 

Abstract

Corruptioner Committees’ struggles against Muslims continue to increase
their influence on different layers of society in the end times of the
world. After conducting a serious struggle plans against all members of the
family by sequentially following one another, and after some approaches
aiming at children and young people about moral degeneration; these committees
took the women to their agendas. Muslims did not react sufficiently
to issues such as “women’s liberation”, “indoctrination about the necessity
for women to be more active in social life”, “imposing the necessity of
increased place of women in working life”. In this study, the importance of
the family and the place of women in the family and society with referance
to Said Nursî’s thoughts will be studied.
Keywords: Family, Woman, Present Civilization, Role Conflict.