Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Muhakemât’ın İkinci Makalesi Unsuru’l-Belâgata Dair Notlar (III) – Prof Dr. Mahmut Kaplan

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî Muhakemat’ın kapağına, “Mariz bir asrın,
hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi veyahut saykalü’l-İslâmiyet veyahut
Bediüzzaman’ın Muhakematı” ibaresini yazarak muhtevasını veciz bir
ifade ile dile getirmiştir. Muhakemât, Bediüzzaman’ın nasıl bir ilmî anlayış
ve yönteme sahip olduğunu gösteren önemli bir eser, bir manifesto özelliği
göstermektedir. Bediüzzaman eserinde Müslümanların temel hatalarına
dikkat çekerek geçen asırlar içinde iç ve dış müdahalelerle hakikatleri evham
ve şüphe bulutlarıyla örtülen İslamî hakikatlerini tozlarından arındırarak
yeniden gün yüzüne çıkarmak için kaleme sarılmıştır. Said-i Nursî
bu eser ile İslamiyeti, İsrailiyat’tan, hurafattan arındırarak İslâm güneşinin
yeniden parlamasına, âlemi aydınlatmasına hizmet etmeyi amaçlanmıştır.
Eserini üç makale ve üç kitap olarak planlamış son derece özlü, etkili bir
anlatımı tercih etmiştir. Bu çalışmada Muhakemat’ın ikinci makalesi olan
Unsuru’l-belâgat okumaları çerçevesinde anlamayı kolaylaştıracak tespitler
ve notlar sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Belâgat, Muhakemat, Bediüzzaman, bedi, beyan,
meanî.

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları

Soyut
Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam