Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Batılılaşma Türkiye’de neden iflas etti? – Prof. Dr. Cengiz Aktar

 

 

Özet

Türkiye’nin iki yüz yıllık Batılılaşması hâlen kemâle ermemiştir. Aksine
günümüzdeki gidişat Batısızlaşma yönündedir. Batılılaşmanın en tepe
noktası Avrupa Birliği üyeliği idi. Türkiye bu sayede gerçekten çağdaş, demokratik
bir ulus ve güçlü bir toplumsal kontrat sayesinde olgun bir toplum
olabilir idi. Bu perspektif bugün ortadan kalkmıştır.
Bu makale Türkiye’nin fiyaskoyla sonuçlanmış olan Batılılaşmasının nedenlerini
anlamlandırma amacını taşıyor. Bu çerçevede hâkim siyasanın üç
önemli özelliği tartışılmaktadır: Batı karşıtlığı, yanlış ve eksik Batılılaşma,
merkeziyetçilik.
Anahtar Kelimeler: Batılılaşma, Batısızlaşma, AB-Türkiye ilişkileri,
Merkeziyetçilik, Batı karşıtlığı

 

 

 

Why Did The Westernization Fail In Turkey?

 

Abstract

Turkish Westernization is two centuries old, yet still unachieved. Actually
the present trend pulls in the opposite direction. The ultimate phase of
Westernization was the membership of the European Union whereby Turkey
could have become a truly modern and democratic nation, a mature society
base on a solid social contract. That perspective has failed.
This paper proposes to understand the reasons of Turkey’s failed Westernization.
It discusses briefly three characteristics of Turkish polity: anti-
Westernism, deficient Westernization and centralism.
Keywords: Westernization, Dewesternization, Turkey-EU relations, Centralism,
anti-Westernism