Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

‘Batı’ya Karşı ‘Avrupa’ – Mustafa Eren Bozoklu

 

 

Özet

Uzun süredir devam eden postmodernlik tartışmalarında; hem II. Dünya
Savaşının hem de savaşa katılanlar açısından ortaya çıkan son derece
dramatik durumun, 2 asırdır devam eden modern dönemin bütün siyasi,
sosyal ve felsefi argümanlarını yerle bir ettiği dile getirilmektedir. Modernizmin
bütün büyük anlatılarını darmadağın eden 2 dünya savaşı sonrası
olup bitene nasıl bir tepki verileceği merakla beklenirken, dünya fiilen
ikiye bölünmüş bir görüntü sergilemeye başlamıştır. Ortaya çıkardığı
“medeniyet”in sütunları kendi üzerine yıkılan Avrupalı, başını kabrin duvarına
vuran mevta gibi dünyasının yıkıldığını savaşın sona erdiği daha ilk
yıl hissetmeye başlar. “Batı” kavramını ve Batı medeniyetini önemli değişimlerin
beklediğini herkes görmekte, ama kimse ne olacağını bilememektedir.
Hitler tecrübesi olmasaydı, mevcut Batı kavramının belki uzun bir
müddet daha zihinlerdeki anlamını koruması beklenebilirdi; ancak Şansölye
Adenauer’un Robert Schuman’ın önerisine olumlu yaklaşması “Batı”
kavramının değişmesi sürecini başlattı.
Anahtar Kelimeler: Avrupa, Avrupa Birliği, Modern Devlet, Batı, Batılılaşma,
Avrupalılaşma.

 

 

 

Europe Against The West

 

Abstract

In the long time-standing debates on postmodernism; It has been being
stated that both the The Second World War and the highly dramatic situation
that emerged in terms of those involved in the war has destroyed all
political, social and philosophical arguments of the modern era.
While it was being awaited impatiently how a reaction would be given
after the two world wars which cuttered the great narratives of modernism;
the world actually began to display a split-in-two image. While the columns
of his civilization collapsed on his own, in the first year after the war
was finished, the European began to feel that their world had been demolished.
Everybody sees that the important changes were awaiting the “concept
West” and “the Western civilization”; but nobody knew what would
happen. Without Hitler experience, the concept of the present West might
have been expected to preserve its meaning in minds for a long time; however,
the positive approach of Chancellor Adenauer to Robert Schuman’s
proposal initiated the process of changing the “Concept West”.
Keywords: Europe, European Union, Modern State, West, Westernization,
Europeanization