Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman ve İnsan Hakları Ekseninde Avrupa Birliği – Emine Bakırlıoğlu

 

 

Özet

1959 yılından beri Avrupa Birliği’nin kapısında bekleyen bir ülke olarak,
Avrupa Birliği Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biridir. Ancak
toplumumuzda birçok sosyal olay, olgu, sorun vs. değerlendirilirken ve bununla
ilgili bir sonuca varmaya çalışılırken yapıldığı gibi Avrupa Birliği değerlendirilirken
de en çok yapılan hata bilmemek, tanımamaktır. Özellikle
halk düzeyinde değerlendirilirse, bu konudaki tartışmalarda çok radikal
görüşler belirtilmesine rağmen, birçok kişi AB’ye “neden girmeliyiz?” ya da
“neden girmemeliyiz?” sorularına ampirik ve net cevaplar verememektedir.
Ömer Faruk Uysal (2004) makalesinde, genellikle bu sorulara cevap olarak
gösterilen argümanları temellendirerek cevaplandırmaya çalışmaktadır. Bu
makalede, söz konusu argümanlardan özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne
dayanan çıkarımları, Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşleri ışığında
tartışılarak Avrupa Birliği hakkında çeşitli sorulara cevap aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Özgürlük, Hukukun
Üstünlüğü

 

 

 

From Bediuzzaman Said Nursi’s Viewpoint
The European Union in the Axis of Human
Rights

 

Abstract

As a country waiting at the gate since 1959; the European Union is one
of the most discussed issues in Turkey. However, as it is done while evaluating
many social events, cases, problems etc. in our society; it is done while

evaluating the European Union; “unknowingly expressing opinion”. In particular,
at the level of the public, although there are many radical opinions
in the discussions on this issue, many people are unable to provide a fair and
clear answers to the questions of “why should we access?” or “why should we
not access?”. In his article, Ömer Faruk Uysal (2004), generally tries to answer
the arguments which are shown as answers to these questions. In this
article, the arguments based on freedom, democracy and the rule of law will
be discussed in the light of Bediuzzaman Said Nursi’s opinions and various
questions about the European Union will be discussed.
Keywords: European Union, Human Rights, Freedom, Rule of Law