Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın Gözüyle, Değerler Üzerinden Küreselleşme, “Sulh-u Umumi” ve Avrupa Birliği – Havva Konur

 

Özet

Bilginin interaktif yollarla kolayca ulaşılabilir olduğu, sınırların resmiyette
olmasa da zihinlerde kalktığı bir dünyada yaşıyoruz. Her şey çok çabuk
bulunuyor, kullanılıyor ve tüketiliyor. Böyle bir anaforun içerisinde
öğütülen insan, kendini, değerlerini ve kendi olarak kalabilmeyi nasıl başaracak?
En büyük değerlerinden olan “din” mefhumunu nasıl sağlam tutabilecek?
Her şeyden önemlisi, bu entegrasyon, onun hayatına neler katacak,
ondan neler götürecek? Elbette kaçınılmaz olarak kaybımız olacağı
gibi kazancımız da olacak. Avrupa Birliği sürecindeki genel tutum bu sorular
üzerinden değerlendirilebilir. Bu çalışmada Bediüzzaman’ın değerler
üzerinden, küreselleşme, dünya barışı ve Avrupa fikirlerine bakışı ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sulh-u Umumi, Avrupa, Avrupa Birliği,
Değerler

 

 

 

Through the eyes of bedıuzzaman saıd
nursı the globalızatıon, unıversal peace and
european unıon ın regard to values

 

Abstract

We live in a world where knowledge is easily accessible by interactive
means and the boundaries –not officially but- conceptually disappeared.
Everything is very quickly available, used and consumed. How can a man achieve to save his values and his own self in such a vortex? How can a man
keep his notion of ‘religion’, one of his greatest values, alive? Most important
of all, what will this integration bring into his life, what will it bring away
from his life? Of course we will inevitably have a loss as well as a gain. The
general attitude in the European Union process can be evaluated through
these questions. This study discusses the globalization, world peace and Europe
in regard to values through the eyes of Bediuzzaman Said Nursi.
Keywords: Globalization, World peace, Europe, European Union, Values

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları