Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bitmeyen Senfoni: Avrupa Birliği – Murat Öztürk

 

 

Özet

Avrupa Birliği, kendi içinde sürekli savaşan Avrupa topluluklarının yüzyıllardır
süren ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan savaşlardan
kurtulmanın en rasyonel yolunun menfi rekabet etmeme ve birlikte
hareket etme fikri olduğunu kavramalarıyla kurulmuştur. İlk önceleri sınırlı
üye ülkelerin katılımıyla “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” adıyla kurulan
birlik ilerleyen yıllarda siyasi, ekonomik ve hukuksal alanları da içine
alan geniş bir topluluğa dönüşecektir. Türkiye uzun yıllardır bu birliğin
içinde yer almak istemekte fakat bir türlü başarılı olamamaktadır. Bu yazı
da Avrupa Birliği’nin kuruluş süreci ile birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği
macerası ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Brexit, İslamiyet, Hıristiyanlık, Demokrasi.

 

 

 

Never Ending Symphony: European Union

 

Abstract

The European Union was established with the idea that the most rational
way to get rid of the wars, which have led to the loss of hundreds of thousands
of human lives who have been constantly fighting in Europe, is the
idea of not competing and acting together. The association, which was first
founded under the name of European Coal and Steel Community with the
participation of the limited member countries, has been transformed into a
large community that includes political, economic and legal fields in the following
years. Turkey wants to take part in this community for many years,
but somehow can not be successful. In this paper, the European Union’s institutions
along with the process of Turkey’s EU adventure are discussed.
Keywords: European Union, Brexit, Islam, Christianity, Democracy

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam