Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hz. İsa’nın (as) Yeniden Dönüşü – Mehmet Ali Kaya

 

 

Özet

Bütün peygamberler gibi Hz. İsa (as) da “Tevhidi” insanlara anlattı. Ne
var ki gösterdiği mucizeler onun Allah’ın bir peygamberi olduğuna delil olması
gerekirken insanlar tarafından kendisine “Allah’ın oğlu” dendi. Bunda
babasız olarak yaratılmasının da etkisi vardı. Yaşadığı dönemde bir taraftan
Yahudilerin aşırı nefreti ve kıskançlığı, diğer taraftan da devlet güçlerinin
baskısı onun çarmıha gerilerek idamına hükmedilmesi ile sonuçlandı. Yüce
Allah sevgili peygamberinin Yahudiler tarafından öldürülmesine fırsat vermedi
ve ihanet eden havarisini İsa’ya (as) benzeterek onu çarmıha mahkûm
edip cezalandırdı. İsa’yı ise semaya meleklerin katına yükseltti.
Aradan geçen zaman dilimi içerisinde müjdelediği Allah’ın elçisi Hz.
Muhammed (asm) “Tevhit davasını” üç kıtaya ulaştırarak insanlığın beşte
birinin hidayetini sağladı. Tevhitçi Hırıstiyanların büyük bir kısmı da bu
hak peygamberin hidayeti ile kurtuluşa ulaştı. Teslisi esas alan büyük bir
bölümü ise son zamanda tabiiyyun ve maddiyyun felsefesinden kaynaklanan
dinsizlik cereyanları karşısında aciz duruma düşerek inançlarını müdafaa
edemez oldular.
Hıristiyanların hidayetinde, Kur’an’ın Tevhit hakikatlarını izah ve ispat
eden ve Hz. Muhammed’in (asm) soyundan gelecek olan Mehdi’nin materyalist
felsefenin temellerini aklî ve ilmi delillerle yıkması büyük rol oynar.
Hırıstiyanların da bir kısmı bu hakikat karşısında Tevhide yaklaşırlar.
Hz. İsa’nın (as) bu güzel sonucu görmesi, Mehdi’ye uyması ve kendisine
inananları dinsizliğe, ahlaksızlığa ve zulme karşı birleştirmek için tekrar
dünyaya gelmesi Allah’ın hikmetine uygun ve kudretine kolay, vaadinin de gereğidir. Şayet materyalist felsefe ve ondan kaynaklanan dinsizlik tesirini
kaybetmiş ve bu birliktelik sağlanmış ise İsa (as) da dünyaya dönmüş demektir.
Makalemizde bu konu, hayatın gerçeklerine ve hikmet-i ilahiyenin
gereği “Sünnetullah”a uygun bir şekilde ele alınarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hz. İsa, Teslis, Tevhid, Tevhid Davası, Mehdi, Materyalizm,
İman Davası

 

 

 

The Resurrection of Jesus Christ

 

Abstract

Like all prophets, the Prophet Jesus (pbuh) also told people about the
“Unity”. However, his miracles were supposed to be proofof that he was a
prophet of Allah, but he was called the Son of God (The Son) by men. And
in this, his creation without a father had an effect, too. In the period he
lived, the extreme hatred and jealousy of the Jews and, on the other hand,
the oppression of the state forces resulted in his cruciifixion and execution.
Allah Almighty did not allow the killing of His beloved prophet by Jews
and of he condemned the Jesus’ apostle to be curicified by imitating him to
Jesus. He raised Jesus to the sky to the level of angels.
Muhammad (pbuh) the messenger of Allah brought the “The Unity
Case” to three continents and provided the guidance of one-fifth of humanity
to the true path. Most of the Christians believing the God’s Unity
have reached salvation with the guidance of this righteous Prophet Muhammad.
A large part of the Christians who believe in the Trinity were incapable
of defending their faith against the naturalist and materialist philosophy.
Since he explains and proves the truths of Qur’an in the way to guide
the Christians; the role of “Mahdi” who descends from the Prophet Muhammad
(pbuh) has a great importance. Some of the Christians get in
touch the God’s Unity with his help. Whenever the materialist philosophy
and the irreligion resulting from it has lost its influence; it means the intimacy
between Muslims and Christians has been achieved and Jesus (pbuh)
also has returned to the world. In this article, this subject has been examined
in accordance with the realities of life and Allah’s tradition.
Keywords: Jesus Christ, Trinity, God’s Unity, Mahdi, Materialism, Cause
of belief